Tomáš

Tomáš je profesionálny kulturista, ktorý chápe ako dôležitý je Instagram pre jeho profesionálnu značku.