Richard

Richard je fitness tréner, ktorému Instagram pomáha budovať povedomie o sebe a zároveň získavať nových klientov.