Stratím svojich sledovateľov, keď prestanem používať službu Instaboost?

Nie. Sledovatelia, ktorých získate sú skutoční, aktívni používatelia, ktorých Váš profil zaujal, je ale na Vás si sledovateľov udržať (konkrétne záleží na kvalite a type pridaného obsahu). Zrušením služby Instaboost o nich neprídete.